Керівництво

Вищим керівним органом Асоціації є Збори, де кожний член Асоціації має один голос. Саме Збори обирають Голову Правління, членів Правління Асоціації, Секретаря Асоціації та вносять зміни та доповнення до Статуту Асоціації.

В період між Зборами керівництво поточною діяльністю Асоціації здійснює Правління.

Правління Асоціації  займається адміністративною та інформаційною  поточною діяльністю та відповідає за матеріальну базу Асоціації. Саме Правління приймає до Асоціації нових членів а також визначає розмір, порядок та строк сплати вступних і членських внесків.

Голова Правління виконує обов'язки головуючого на засіданнях Правління.

є вищою посадовою особою Асоціації, діє від її імені та представляє її інтереси в державних органах (законодавчої і виконавчої влади), громадських організаціях, міжнародних організаціях. Він здійснює оперативне керівництво роботою Асоціації та контролює порядок його виконання у відповідності з розробленими та затвердженими Зборами та Правлінням програмами і планами;

Голова Правління -  Єрмак Андрій Борисович

(1971 р.н., вищу освіту здобув у Інституті міжнародних відносин при КНУ ім.Т.Г.Шевченко за спеціальністю «юрист-міжнародник». На даний момент – один із найбільш кваліфікованих юристів м.Києва, із двадцятилітнім стажем роботи за фахом) 

Заступник Голови Правління - Гапоненко Вікторія Василівна

Юристи Асоціації - Маєвський Сергій Васильович, Меренцов Руслан Іванович

Ревізійна комісія проводить перевірки правильності та своєчасності ведення Організацією бухгалтерської звітності та звітує про результати перевірок перед Зборами Асоціації.

Голова Ревізійної комісії -  Гапоненко Вікторія Василівна