Про організацію

Громадська організація «Асоціація підприємців м. Києва» була створена під назвою «Асоціація власників малого бізнесу та малих архітектурних форм» 19 листопада 2009 року. Організацію було перейменовано в 2012 році у зв’язку з розширенням сфери діяльності.

Читать полностью...
Нормативно-правова база

Акти Кабінета Міністрів

  Наші сторінки

  Рішення Київради «Про запровадження принципу організаційної єдності з видачі дозволів на розміщення тимчасових споруд»

  КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
  III сесія VI скликання
  РІШЕННЯ
  від 21 травня 2009 року N 462/1518
  Про запровадження принципу організаційної єдності з видачі дозволів на розміщення тимчасових споруд


  Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 22 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», Закону України «Про основи містобудування», Закону України «Про планування і забудову територій», Правил забудови м. Києва, затверджених рішенням Київради від 27.01.2005 N 11/2587, та на виконання Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо соціально-економічного розвитку міста Києва» від 24.04.2009 N 266/2009 для впорядкування розміщення, облаштування та утримання тимчасових споруд у м. Києві Київська міська рада вирішила:

  1. Затвердити Положення про порядок розміщення тимчасових споруд у м. Києві, що додається.

  2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

  2.1. Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом 2009 року визначити у встановленому порядку замовника розробки Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд з урахуванням наявних тимчасових споруд та забезпечити її розробку і затвердження Київською міською радою.

  2.2. Привести у відповідність до цього рішення всі розпорядження, що регулюють питання розміщення тимчасових споруд.

  2.3. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити фінансування розробки Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у межах бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету м. Києва на 2009 рік.

  2.4. Головному управлінню містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) безкоштовно видавати дозволи на розміщення тимчасових споруд суб’єктам господарської діяльності.
  Дозволи на розміщення тимчасових споруд видаються на строк до 10 років.

  3. Особам, що здійснюють господарську діяльність в тимчасових спорудах (у тому числі малих архітектурних формах), проводити заходи щодо благоустрою, озеленення та підтримання в належному санітарно-технічному стані тимчасових споруд (у тому числі малих архітектурних форм) та прилеглої до них території, укладаючи відповідні договори з організаціями, що мають для цього спеціалізовану техніку та фаховий персонал.

  4. Заборонити розміщення тимчасових споруд на територіях закладів середньої та дошкільної освіти та на Майдані Незалежності.

  5. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 08.11.2001 N 95/1529 «Про питання передачі земельних ділянок в оренду в межах червоних ліній в м. Києві» (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 11.07.2002 N 126/126 та від 26.09.2002 N 5/165), а саме:

  5.1. У назві рішення, преамбулі, пункті 1 та назві додатка до рішення слова «передачі земельних ділянок в оренду» доповнити словами «та надання в постійне користування».

  5.2. Додаток до рішення доповнити пунктом 2 такого змісту:
  «2. Земельні ділянки в межах червоних ліній можуть надаватись у постійне користування суб’єктам господарювання для розміщення тимчасових споруд (у тому числі малих архітектурних форм), окремих елементів транспортної інфраструктури відповідно до Земельного кодексу України».

  5.3. Пункт 2 додатка до рішення вважати відповідно пунктом 3.

  6. Внести зміни до Правил забудови м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 27.01.2005 N 11/2587, виклавши підпункт 13.2 розділу 13 у такій редакції:

  «13.2. Розміщення тимчасових споруд (у тому числі малих архітектурних форм) у м. Києві.

  13.2.1. Розміщення тимчасових споруд у м. Києві здійснюється відповідно до Положення про порядок розміщення тимчасових споруд у м. Києві, затвердженого у встановленому порядку Київською міською радою.

  13.2.2. Дозволи на розміщення тимчасових споруд видаються Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».

  7. Пункт 3.1 рішення Київської міської ради від 25.12.2008 N 944/944 «Про врегулювання питання користування земельними ділянками в місті Києві» виключити.

  8. Тимчасово призупинити до 01.01.2011 дію абзацу другого підпункту 13.1.1 пункту 13.1 Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київради від 25.12.2008 N 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва», а саме: слова «чинного договору про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, виданого Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та…».

  9. Виключити з абзацу другого підпункту 13.1.1 пункту 13.1 Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 N 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва», а саме: слова «…квитанції про сплату збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг».

  10. Встановити, що це рішення набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

  11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури та постійну комісію Київради з питань торгівлі, підприємництва, громадського харчування та послуг.

  Київський міський голова Л. Черновецький


  Додаток
  до рішення Київської міської ради

  від 21 травня 2009 р. N 462/1518

  ПОЛОЖЕННЯ
  про порядок розміщення тимчасових споруд у м. Києві


  1. Загальні положення

  1.1. Положення про порядок розміщення тимчасових споруд у м. Києві (далі – Положення) розроблене відповідно до Земельного кодексу України, законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про основи містобудування», «Про планування і забудову територій», «Про столицю України – місто-герой Київ», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», указів Президента України від 28.04.2007 N 363/2007 «Про деякі заходи щодо вдосконалення регулювання підприємницької діяльності» та від 03.09.2007 N 816/2007 «Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності», рішень Київради від 27.01.2005 N 11/2587 «Про Правила забудови м. Києва», від 16.06.2005 N 439/3015 «Про врахування громадських інтересів та захист прав громадян при проведенні містобудівної діяльності в м. Києві».

  1.2. Це Положення визначає основні вимоги щодо розміщення, облаштування та утримання тимчасових споруд у м. Києві.

  2. Терміни та поняття
  У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

  2.1. Тимчасова споруда (далі за текстом – ТС) – споруда, призначена для здійснення торгівлі, надання послуг, для задоволення побутових та споріднених з ними потреб населення міста, яка виготовляється з полегшених збірних конструкцій тощо.

  За цим Положенням до тимчасових споруд відносяться:

  окремі елементи благоустрою – альтанки, у тому числі бюветні комплекси артезіанського водопостачання, спортивно-фізкультурне обладнання, окремо встановлені засоби зовнішньої реклами, дитячі ігрові комплекси, кабіни для перевдягання, душові кабіни та пристрої для миття ніг (розташовані на пляжах та в зонах відпочинку), окремі вхідні групи, гаражі тощо;

  окремі елементи транспортної інфраструктури – паркомати, антипарковочні пристрої, окремо встановлені інформаційні вказівники та/або засоби візуальної інформації, елементи облаштування зупинок громадського транспорту, зупинки громадського транспорту, зупинкові комплекси, мобільні паркувальні системи тощо;

  споруди функціонального призначення – майданчики з контейнерами для сміття, мобільні туалетні кабіни, туалетні модулі, туалети контейнерного типу, телефонні будки та пристрої, стенди (крім рекламних), кіоски, павільйони, намети, холодильне обладнання, ларі, ларьки (в тому числі ті, що розміщуються в підземних переходах), палатки для сезонного продажу товарів, авторозвозки, автокафе, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне торговельно-технологічне обладнання, розноски, лотки, торговельні ряди, торговельні автомати, літні майданчики, тимчасові майданчики, сезонні майданчики, дебаркадери тощо.

  2.2. Дозвіл на розміщення ТС – це документ, виданий Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який дає право на розміщення ТС.

  2.3. Заявник – суб’єкт господарювання, який має намір розмістити ТС.

  2.4. Комплексна схема розміщення ТС (далі за текстом – Комплексна схема) -текстові та графічні матеріали з розміщення ТС із врахуванням визначених типів та функціонального призначення ТС.

  2.5. Паспорт прив’язки ТС (далі за текстом – паспорт) – документ, що включає план прив’язки ТС на чинній топографо-геодезичній основі М 1:500, текстові та графічні матеріали щодо архітектурно-планувального, колористичного вирішення інженерного забезпечення об’єкта та схему благоустрою прилеглої території.

  2.6. Типові ТС – це зразки ТС, схвалені архітектурно-містобудівною радою, затверджені наказом Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
  У виняткових випадках допускається використання ТС за індивідуальним проектом за умови його погодження з Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

  3. Порядок розміщення ТС в м. Києві
  3.1. Підставою для розміщення ТС є дозвіл на розміщення ТС, виданий Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

  3.2. Суб’єкт господарювання має право вибору способу отримання дозволу на розміщення ТС:

  3.2.1. Оформити у встановленому законом порядку право на земельну ділянку та звернутися в Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за отриманням дозволу на розміщення ТС.

  3.2.2. Звернутися до КП «Київське інвестиційне агентство» з питань впорядкування розміщення ТС.

  3.3. Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київпастранс» та Комунальна служба перевезень забезпечують переоформлення дозвільної документації щодо розміщених зупинкових комплексів відповідно до цього Положення.

  3.4. Для отримання дозволу на розміщення ТС необхідно подати такі документи:

  3.4.1. Заяву про намір розмістити ТС із зазначенням функціонального призначення, розмірів та місця розташування ТС.

  3.4.2. Панорамну фотофіксацію земельної ділянки та навколишнього міського середовища.
  3.4.3. Затверджений паспорт прив’язки ТС (у разі наявності).

  3.4.4. Правоустановчі документи на земельну ділянку (у разі наявності).

  3.5. Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом двадцяти п’яти робочих днів опрацьовує заяву та надає висновок щодо можливості розміщення ТС.

  3.6. Після отримання висновку заявник має право оформлювати дозвіл за умови виконання вимог, зазначених у висновку.

  3.7. Дозвіл на розміщення ТС видається Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) безкоштовно та дає право на розміщення ТС терміном до десяти років.

  3.8. Перенесення ТС на інше місце можливе у разі зміни містобудівної ситуації, яка унеможливлює розташування ТС у місці її знаходження, а також у випадках аварійних ситуацій з наступним внесенням відповідних коригувань у Комплексну схему.

  3.9. Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) після видачі дозволу на розміщення ТС передає відповідну інформацію організації-розробнику Комплексної схеми для внесення відповідних даних та до Головного управління контролю за благоустроєм м. Києва.

  4. Комплексна схема розміщення ТС

  4.1. Комплексна схема затверджується Київською міською радою після схвалення архітектурно-містобудівною радою при Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та розміщується на офіційному сайті КМДА з постійним її оновленням протягом доби із дня внесення змін.

  4.2. Замовник Комплексної схеми за погодженням з Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно вносить зміни до Комплексної схеми на підставі звернень заявників, пропозицій структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), власних інвестиційних досліджень.

  5. Сезонна торгівля

  5.1. Отримання дозволу на розміщення сезонного майданчика чи пересувного лотка відбувається на загальних засадах.

  5.2. Розміщення сезонних майданчиків під час проведення державних та загальноміських заходів здійснюється відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за погодження Головного управління торгівлі та побуту.

  6. Благоустрій територій ТС

  6.1. Заявник є відповідальним за утримання ТС у належному експлуатаційному та санітарно-технічному стані.

  6.2. Роботи з благоустрою прилеглих до ТС територій є обов’язковим заходом при розміщенні ТС та виконуються відповідно до паспорта прив’язки (або проектної документації) та Комплексної схеми.

  6.3. Заявникам, у випадку відсутності правовстановлюючих документів на земельні ділянки під ТС, укласти інвестиційні договори з балансоутримувачем територій з питань впорядкування розміщення ТС для здійснення заходів з покращення благоустрою м. Києва.

  6.4. Заявник обов’язково повинен передбачити заходи щодо запобігання пошкодженню об’єктів благоустрою, укладання угод на вивезення відходів, забезпечення контролю за організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих територій (діаметром 10 м навколо), забезпечення догляду за газонами та зеленими насадженнями, якщо такі є на закріпленій території, своєчасного вивезення вмісту належних заявникові контейнерів та урн для сміття.

  6.5. До ТС має бути передбачений зручний під’їзд автотранспорту для розвантаження або навантаження товарів, що не створює перешкод для проходу пішоходів, посадки та висадки пасажирів міського пасажирського транспорту. Забороняється складування тари, матеріалів, різних конструкцій та відходів на дахах ТС і прилеглих територіях.

  6.6. Не допускається закриття ордеру на право тимчасового порушення благоустрою та його відновлення у зв’язку з виконанням робіт із розміщення ТС без виконання робіт з благоустрою прилеглої території.

  7. Проведення робіт по встановленню ТС

  7.1. Підставою для проведення робіт щодо монтажу ТС є ордер на право тимчасового порушення благоустрою та його відновлення у зв’язку з виконанням робіт, виданий Головним управлінням контролю за благоустроєм м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

  7.2. Заявник звертається до Головного управління контролю за благоустроєм м. Києва за видачею ордера на право тимчасового порушення благоустрою та його відновлення у зв’язку з виконанням робіт із розміщення ТС.

  7.3. Ордер видається за наявності у заявника дозволу на розміщення ТС, виданого Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

  7.4. Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва протягом 15 робочих днів надає ордер на право тимчасового порушення благоустрою та його відновлення у зв’язку з виконанням робіт із розміщення ТС.

  7.5. Використання ТС за призначенням дозволяється після закриття в установленому порядку ордера на право тимчасового порушення благоустрою та його відновлення та прийняття ТС в експлуатацію.

  7.6. ВАТ «АК «Київводоканал» та АЕК «Київенерго» проводять підключення ТС до інженерних мереж (водо- та енергопостачання) тільки за наявності ордера на право тимчасового порушення благоустрою та його відновлення у зв’язку з виконанням робіт щодо розміщення ТС та дозволу на розміщення ТС, виданого Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

  8. Контроль за розміщенням та утриманням ТС

  8.1. Контроль за розміщенням та утриманням ТС здійснюється Головним управлінням контролю за благоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в межах своїх повноважень.

  8.2. Демонтажу підлягають:

  8.2.1. ТС, для яких закінчився термін дії дозволу на розміщення ТС і заявнику відмовлено у його подовженні.

  8.2.2. Самовільно встановлені ТС.

  8.2.3. ТС, які не відповідають затвердженому паспорту прив’язки.

  8.3. Демонтаж, перевезення, зберігання ТС здійснюється Головним управлінням контролю за благоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підпорядкованими йому організаціями за кошти міського бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством.

  8.4. Інформація про самовільно розміщені ТС надається також в органи Державної податкової служби та органи внутрішніх справ для вжиття відповідних заходів.

  8.5. Демонтована ТС видається власнику або його представнику після оплати ним робіт з демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання тимчасових споруд, відновленню благоустрою на місці самовільного встановлення тимчасових споруд.

  8.6. Після закінчення тримісячного терміну зберігання примусово демонтованих ТС, власники яких не зголосилися або не сплатили вартості демонтажу, доставки та зберігання, рішення щодо їх подальшого використання приймає виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

  Заступник міського голови -
  секретар Київради
  О. Довгий