Про організацію

Громадська організація «Асоціація підприємців м. Києва» була створена під назвою «Асоціація власників малого бізнесу та малих архітектурних форм» 19 листопада 2009 року. Організацію було перейменовано в 2012 році у зв’язку з розширенням сфери діяльності.

Читать полностью...
Нормативно-правова база

Акти Кабінета Міністрів

  Наші сторінки

  Рішення Київської міської ради № 35/6251 від 22 вересня 2011 року Про внесення змін і доповнень до деяких рішень Київської міської ради

  Керуючись законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", "Про столицю України — місто-герой Київ", з метою впровадження Програми економічних реформ в Україні на 2010—2014 роки Президента України, забезпечення правових, економічних, екологічних, соціальних і організаційних засад благоустрою міста Києва та створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, Київська міська рада

  ВИРІШИЛА:

  1. Внести нижченаведені зміни до рішення Київської міської ради від 25.12.08 № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міст Києва":
  1.1. У пункті 3 рішення слова "Головному управлінню контролю за благоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" замінити словами "Головному управлінню контролю за благоустроєм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".
  1.2. Пункт 7 рішення викласти в такій редакції:
  "Рішення Київської міської ради від 26.09.02 № 47/207 "Про встановлення Правил благоустрою, паркування транспортних засобів, тиші в громадських місцях, торгівлі на ринках у м. Києві" та рішення виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 04.02.80 № 125 "Про порядок виконання робіт по підземних спорудах та надземному інженерному обладнанню міста" вважати такими, що втратили чинність".
  1.3. Додаток № 5 до Правил благоустрою м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.08 № 1051/1051 (Лист-погодження до дозволу (ордера)) виключити.
  1.4. Скасувати дозвіл (ордер) па порушення благоустрою — додаток № 6 до Правил благоустрою м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.08 № 1051/1051, та затвердити новий документ — контрольна картка на тимчасове порушення благоустрою згідно з формою, що додасться.
  2. До Правил благоустрою міста Києва (далі — Правила), затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.08 № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва", внести такі зміни та доповнення:
  2 1. У тексті Правил слова "Головне управління контролю за благоустроєм міста Києва" замінити словами "Головне управління контролю за благоустроєм" у відповідних відмінках.
  2.2. Після абзацу 16 розділу І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ додати такі абзаци: "Контрольна картка на тимчасове порушення благоустрою — документ встановленої форми згідно з додатком до цих Правил, па підставі якого здійснюються фіксація та контроль за порушенням існуючого благоустрою та його відновленням при виконанні земельних і будівельних робіт та капітальних ремонтів на території міста Києва.
  Контрольна картка на тимчасове порушення благоустрою в залежності від виду, обсягу та терміну робіт може бути планова або аварійна.
  Контрольна картка вводиться на період створення електронної бази даних на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення.
  Після створення електронної бази даних підставою на порушення благоустрою буде наявність реєстрації в електронній базі даних звернення заявника (виконавця робіт) на порушення благоустрою та його відновлення. Контрольна картка в паперовому вигляді видаватися не буде".
  2.3. У тексті Правил слова "дозвіл (ордер) па порушення благоустрою" у всіх відмінках замінити словами "контрольна картка на тимчасове порушення благоустрою" у відповідних відмінках.
  2.4. У підпункті 2.1.3 пункту 2.1 розділу II ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ слова "над або під інженерними мережами та технічними засобами телекомунікацій" замінити словами "в охоронній зоні інженерних комунікацій".
  2.5'. Підпункт 3.1.6 пункту 3.1 розділу III ВИМОГИ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПРИСАДИБНИХ ДІЛЯНОК викласти у такій редакції:
  "3.1.6. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.
  Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки".
  2.6. Підпункт 12.1.3 пункту 12.1 розділу XII ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ ЗАХОДІВ викласти у такій редакції:
  "12.1.3. До проведення масового заходу організатори зобов'язані укласти із відповідними підприємствами угоди щодо забезпечення прибирання місця його проведення та вивозу сміття. Чинність цих Правил поширюється також на сезонну торгівлю, ярмарки, провадження яких визначається розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) чи розпорядженнями районних у місті Києві державних адміністрацій".
  2.7. Підпункт 13.3.1 пункту 13.3 розділу XIII РОЗМІЩЕННЯ ТА УТРИМАННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ ТА ТИМЧАСОВИХ СПОРУД, викласти у такій редакції:
  "13.3.1. Демонтаж, перевезення, зберігання самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд, власники яких ухиляються від демонтажу або власники яких не відомі, здійснюються Головним управлінням контролю за благоустроєм та підпорядкованими йому підприємствами за кошти міського бюджету з наступним відшкодуванням усіх витрат власником тимчасової споруди, винним у порушенні благоустрою".
  2.8. Підпункт 13.3.3 пункту 13.3 розділу XIII викласти в такій редакції:
  "13.3.3. Демонтаж самовільно розміщених малих архітектурних форм та тимчасових споруд здійснюється в нижченаведеному порядку.
  У разі виявлення самовільно розміщеної тимчасової споруди (малої архітектурної форми) без відповідної, оформленої в установленому порядку дозвільної документації, або з частково оформленою дозвільною документацією, Головним управлінням контролю за благоустроєм вноситься припис його власнику з вимогою усунення порушень шляхом проведення демонтажу цієї споруди протягом трьох робочих днів.
  Протягом зазначеного терміну власник зобов'язаний за власний рахунок здійснити демонтаж самочинно розміщеної тимчасової споруди (малої архітектурної форми) та провести відновлення порушеного благоустрою на місці розміщення тимчасової споруди (малої архітектурної форми).
  У разі невиконання власником вимог припису Головне управління контролю за благоустроєм здійснює демонтаж самовільно розміщеної тимчасової споруди (малої архітектурної форми) за рахунок коштів міського бюджету з подальшим відшкодуванням усіх витрат власником, винним у порушенні благоустрою.
  Для проведення демонтажу створюється комісія у складі представників Головного управління контролю за благоустроєм, КП "Київблагоустрій", управління (відділу благоустрою районної в місті Києві державної адміністрації), представника міліції (за згодою) та особи (у разі її присутності), яка здійснила самовільне розміщення тимчасової споруди (малої архітектурної форми). Комісія складає акт зовнішнього огляду (акт демонтажу) тимчасової споруди (малої архітектурної форми) у трьох примірниках, що має містити такі дані:
  дата, час, адреса розташування тимчасової споруди (малої архітектурної форми) і підстава для її демонтажу;
  —  прізвище, ім'я, по батькові та посади членів комісії;
  —  посада, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка бере участь у демонтажі та перевезенні тимчасової споруди (малої архітектурної форми);
  —  опис тимчасової споруди (малої архітектурної форми) (геометричні параметри, матеріал, наявність підключення до мереж електро- та водопостачання), перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень з обов'язковою фотофіксацією з усіх боків".
  2.9. Підпункт 13.3.5 пункту 13.3 розділу ХІІІ доповнити абзацом такого змісту:
  "У разі, якщо протягом шести місяців з дати демонтажу від власника або його представника не надходить заява про повернення демонтованої тимчасової споруди (малої архітектурної форми), зазначене майно може бути реалізоване за ціною, визначеною незалежною експертною оцінкою. Різниця коштів від реалізації майна, що перевищує суму, витрачену на роботи з демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання тимчасової споруди, повертається боржнику".
  2.10. Назву розділу XV викласти у такій редакції:
  "XV. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ КАРТКИ НА ТИМЧАСОВЕ ПОРУШЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ, її ЗУПИНЕННЯ, ПОДОВЖЕННЯ І ЗАКРИТТЯ".
  2.11. Пункт 15.1.1 пункту 15.1 розділу XV викласти у такій редакції:
  "15.1.1. Підставою на порушення існуючого благоустрою та його відновлення у місті Києві є контрольна картка на тимчасове порушення благоустрою. Контрольна картка на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення на період виконання земляних і монтажних робіт, пов'язаних з прокладанням, перекладанням, ремонтом, у тому числі ліквідації аварій інженерних мереж і споруд, будівництвом і ремонтом будинків, транспортних магістралей, доріг, площ, інженерних вишукувань, благоустроєм та озелененням територій, надається па підставі письмового звернення замовника (забудовника), в якому повинні бути вказані адреса, назва та характеристика виконуваних робіт. До листа додається заявка встановленої форми (інформація про виконавця робіт і замовника)".
  2.12. Підпункт 15.1.2 пункту 15.1 Розділу XV виключити.
  2.13. Підпункт 15.2.3 пункту 15.2 Розділу XV викласти у такій редакції:
  "15.2.3. Заявка та надані документи опрацьовуються в Головному управлінні контролю за благоустроєм і за результатами видається контрольна картка на тимчасове порушення благоустрою".
  2.14. Підпункт 15.2.4 пункту 15.2 Розділу XV викласти у такій редакції:
  "15.2.4. Протягом одного календарного дня з дати отримання контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою, заявник зобов'язаний поінформувати в письмовій формі про початок виконання заявлених робіт районну у місті Києві державну адміністрацію за місцем проведення робіт, а також власника (балансоутримувача) земельної ділянки та підприємства, організації та установи, повідомлення яких передбачено нормативно-правовими актами".
  2.15. Підпункт 15.2.5 пункту 15.2 розділу XV виключити.
  2.16. Підпункт 15.2.11 пункту 15.2 розділу XV виключити.
  2.17. Підпункт 15.4.4 пункту 15.4 розділу XV викласти у такій редакції:
  "15.4.4. Після визначення обсягу порушеного благоустрою при ліквідації аварії виконавець робіт зобов'язаний оформити в Головному управлінні контролю за благоустроєм аварійну контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою. В аварійній контрольній картці на тимчасове порушення благоустрою визначається термін виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією аварії,— не більше п'яти діб та термін відновлення благоустрою — не більше трьох діб.
  При відновленні порушеного благоустрою території роботи з відновлення покриття тротуарів та проїжджої частини, що порушено, виконуються за рахунок балансоутримувача (власника) інженерних мереж за типом існуючого після усунення наслідків аварії на мережах, які обслуговуються комунальними службами міста, за умови погодження з Головним управлінням містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головним управлінням контролю за благоустроєм та КП "Київавтодор" і відповідними балансоутримувачами територій".
  2.18. Підпункт 15.4.8 пункту 15.4 розділу XV викласти у такій редакції:
  "15.4.8. У разі невиконання робіт по відновленню порушеного благоустрою у визначені в аварійній контрольній картці на тимчасове порушення благоустрою терміни, виконавець робіт притягається до адміністративної відповідальності, а Головне управління контролю за благоустроєм переводить аварійну контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою у планову контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою та визначає новий термін відновлення благоустрою, про що інформує виконавця робіт".
  2.19. Абзац 6 підпункту 15.5.1 пункту 15.5 розділу XV виключити.
  2.20. Підпункт 20.2.10 пункту 20.2 розділу XX. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ викласти у такій редакції:
  "20.2.10. Головне управління контролю за благоустроєм здійснює заходи щодо проведення демонтажу самовільно розміщених тимчасових споруд (малих архітектурних форм) та елементів благоустрою на території міста Києва па підставі заявок балансоутримувачів об'єктів благоустрою, рішень комісії з питань впорядкування розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території міста Києва, створеної розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також приписів прокурора та рішень суду за рахунок коштів міського бюджету з наступним відшкодуванням усіх витрат власником тимчасової споруди, винним у порушенні благоустрою. Демонтаж тимчасових споруд (малих архітектурних форм) та елементів благоустрою на підставі заявок власника цієї споруди здійснюється за рахунок останнього".
  2.21. Абзац перший підпункту 20.2.11 розділу XX викласти у такій редакції:
  "У разі виявлення силами Головного управління контролю за благоустроєм самовільно розміщених тимчасових споруд (малих архітектурних форм) та елементів благоустрою, його власнику вноситься припис з вимогою усунення порушень шляхом проведення їх демонтажу протягом трьох робочих днів".
  3. Зобов'язати Головне управління контролю за благоустроєм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до 01 червня 2012 року створити електронну базу даних на тимчасове порушення та його відновлення.
  4. Це рішення набуває чинності з дня йото офіційного опублікування у газеті Київської міської ради "Хрещатик".
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

  Київський міський голова Л. Черновецький