Про організацію

Громадська організація «Асоціація підприємців м. Києва» була створена під назвою «Асоціація власників малого бізнесу та малих архітектурних форм» 19 листопада 2009 року. Організацію було перейменовано в 2012 році у зв’язку з розширенням сфери діяльності.

Читать полностью...
Нормативно-правова база

Акти Кабінета Міністрів

  Наші сторінки

  Проект рішення «Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності в тимчасових спорудах»

  2012-01-27

  Пропонуємо ознайомитися з проектом рішення «Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності в тимчасових спорудах», який було прийнято на сесії Київради 26 січня 2012 року. Слід зазначити, що в документ були внесені правки Бюджетної комісії Київради. Зокрема, були виправлені терміни подачі документів на оформлення пайової участі. Але загалом документ не змінив свого початкового змісту.
  КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

  ІХ сесія VI скликання

  РІШЕННЯ

  ___________№__________

  ПРОЕКТ

  Про деякі питання здійснення

  підприємницької діяльності

  в тимчасових спорудах

  Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України – місто-герой Київ», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», з метою вирішення питань здійснення підприємницької діяльності в тимчасових спорудах на території міста Києва, Київська міська рада вирішила:


  1. Встановити, що розміщені до набрання чинності цим рішенням  тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі – ТС) функціонують до 01.01.2013 (якщо документацією щодо їх встановлення не передбачено пізнішого терміну її дії), за умови виконання  вимог, зазначених у пунктах 2 і 3 цього рішення.

  2. Суб’єктам господарювання – власникам (користувачам) тимчасових споруд, зазначених у пункті 1 цього рішення, укласти договір про сплату пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва (далі – пайова участь) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.02.2011 №56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради».

  3. Встановити, що пункти 1 і 2 цього рішення розповсюджуються на суб’єктів господарювання у разі подання ними у встановленому порядку заяви про укладення договору про сплату пайової участі до 01.04.2012 та сплати 100 % пайової участі до 01.06.2012 (окрім переоформлення у встановленому порядку договорів про сплату пайової участі, що були укладені до набрання чинності цим рішенням).

  Розмір пайової участі, розрахованої за відповідною формулою, що сплачується суб’єктами господарювання, коригується за таким принципом:

  - при сплаті 100 % розміру пайової участі до 01.05.2012 помножується на коефіцієнт 0,75;

  - при сплаті пайової участі у період з 01.03.2012 до 01.06.2012 помножується на коефіцієнт 1.

  4. Встановити, що протягом зазначеного в пункті 1 цього рішення строку в місті Києві тимчасово забороняється розміщення ТС:

  - на відстані меншій ніж 20 метрів від входу (виходу) до (від) станцій метрополітену та зупинок громадського транспорту;

  - в межах 1,5 км зони навколо НСК «Олімпійський»;

  - в межах відведених земельних ділянок торгових центрів за відсутності згоди власника земельної ділянки чи землекористувача;

  - у разі наявності рішення про демонтаж ТС, прийнятого комісією з питань впорядкування розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території м. Києва, створеної відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.04.2010 № 323 «Про заходи щодо впорядкування розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території м.Києва» (із змінами і доповненнями), після набрання чинності цим рішенням;

  - в інших випадках, передбачених законодавчими та нормативно-правовими актами.

  5. Районним в місті Києві державним адміністраціям спільно з Головним управлінням містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом десяти днів з моменту набрання чинності цим рішенням скласти адресний перелік місць на території відповідних районів, в яких розміщення ТС тимчасово забороняється відповідно до пункту 4 цього рішення (далі – адресний перелік місць), та передати його на затвердження до комісії з питань координації заходів по впорядкуванню розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві, створеної розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.01.2012 № 49.

  6. Комісії, зазначеній в пункті 5 цього рішення, передати протягом двадцяти днів з моменту набрання чинності цим рішенням Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затверджений адресний перелік місць.

  7. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити  оприлюднення затвердженого адресного переліку місць на офіційному веб-порталі Київської міської влади (www.kmv.gov.ua).».

  8. Встановити, що питання правомірності розміщення ТС, щодо яких суб’єктами господарювання не подано заяви відповідно до пункту 3 цього рішення до 01.03.2012, розглядаються комісією, зазначеною в пункті 4 цього рішення.

  9. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) тимчасово призупинити видачу, а також продовження строку дії будь-яких документів дозвільного характеру на розміщення ТС, в тому числі ордерів на розміщення ТС та тимчасових ордерів на розміщення ТС.

  10. Встановити, що рішення Київської міської ради від 21.05.2009 №462/1518 «Про запровадження принципу організаційної єдності з видачі дозволів на розміщення тимчасових споруд» (із змінами і доповненнями), інші рішення Київської міської ради та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань розміщення ТС діють в частині, що не суперечить цьому рішенню.

  11. Внести до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва (додаток до рішення), затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.02.2011 № 56/5443, такі зміни і доповнення:

  11.1. У підпункті 4.2.1 пункту 4.2 слова «містобудування та архітектури» замінити словами «внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення»;

  11.2. Пункт 4.5 викласти в такій редакції:

  «4.5. Вирішення питань щодо Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою, розрахунки її розмірів та укладання договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою.

  4.5.1. Для укладення договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою суб’єкт господарювання звертається до Управління із заявою, до якої додаються такі документи:

  - реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація, платіжні реквізити);

  - копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а для фізичних осіб – копія паспорту та ідентифікаційного коду;

  - схема місця розташування ТС із зазначенням площі ТС з прив'язкою до місцевості, виконана замовником у довільній формі;

  - фотофіксація місця розташування ТС;

  - документ дозвільного характеру на розміщення ТС, виданий суб’єкту господарювання раніше (у разі наявності);

  - копія договору з виконавцем послуг з вивезення відходів у м. Києві.

  Перелік документів, що додаються до заяви, є вичерпним.

  4.5.2. Заява та документи, що додаються до неї, подаються особисто заявником (керівником юридичної особи, фізичною особою – підприємцем) або уповноваженою ним особою. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.

  Усі заяви щодо укладення договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою підлягають обов’язковій реєстрації у відповідному журналі (електронній базі) Управління.

  4.5.3. За наявності всіх документів, передбачених підпунктом 4.5.1  цього Порядку, а також за умови можливості прив’язки заяви до наявної картки ТС в єдиній електронній базі даних ТС (малих архітектурних форм) в м.Києві (окрім тимчасових торговельних майданчиків з реалізації сільськогосподарської продукції і продовольчих товарів, включаючи місця несанкціонованої торгівлі, розміщених за адресами, визначеними виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією)) Управління протягом десяти робочих днів:

  - перевіряє адресу розміщення ТС на відсутність встановлених заборон;

  - перевіряє спеціалізацію та режим роботи ТС;

  - заносить відповідні дані до єдиної електронної бази даних ТС (малих архітектурних форм) в м. Києві.

  У разі відсутності картки ТС в єдиній електронній базі даних ТС (малих архітектурних форм) в м. Києві питання усунення недоліків, неточностей тощо вирішується комісією з питань впорядкування розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території м. Києва, створеної розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.04.2010 № 323 «Про заходи щодо впорядкування розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території м. Києва» (із змінами і доповненнями). Загальний термін укладення договору про сплату пайової участі в такому випадку продовжується на термін, необхідний для прийняття зазначеною комісією відповідного рішення.

  У разі позитивних результатів розгляду документів із суб’єктом господарювання укладається договір на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою.

  4.5.4. Після сплати суб’єктом господарювання 100 % плати за договором на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою Управління оформлює довідку про функціональне призначення ТС у вигляді додатку до договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою.

  Перший примірник довідки про функціональне призначення ТС видається заявникові, а другий примірник залишається в Управлінні.

  Видача довідки про функціональне призначення ТС реєструється у відповідному журналі (електронній базі) Управління.

  4.5.5. Підставами для відмови в укладенні договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою є:

  - місце розміщення ТС підпадає під заборони, встановлені рішеннями Київської міської ради;

  - подання заявником неповного пакета документів, зазначених в підпункті 4.5.1 цього Порядку;

  - виявлення в поданих документах недостовірних відомостей.


  Перелік підстав для відмови є вичерпним.

  У разі наявності зазначених в цьому пункті підстав для відмови Управлінням здійснюється підготовка письмового повідомлення про відмову в укладенні договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою, яке  направляється поштою суб’єкту господарювання.

  Відмову в укладенні договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою може бути оскаржено у порядку, встановленому законодавством.».

  11.3. Пункт 4.6 виключити.

  11.4. У підпунктах 4.8.1 та 4.8.2 пункту 4.8 слова «довідка про сплату Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою власнику тимчасової споруди (малої архітектурної форми)» замінити словами «довідка про функціональне призначення тимчасової споруди» у відповідних відмінках.

  11.5. Підпункт 4.9.1 пункту 4.9 викласти в такій редакції:

  «4.9.1. Контроль за повнотою сплати Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою згідно з графіком відповідно до умов укладених договорів на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою здійснюється КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр», а контроль за виконанням умов укладених договорів на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою здійснюється Головним управлінням контролю за благоустроєм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом перевірки місця розташування та функціонального призначення тимчасової споруди (малої архітектурної форми).».

  11.6. Додаток № 2 до Порядку визначення обсягів Пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва викласти у новій редакції, що додається.

  12. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

  12.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо виконання цього рішення.

  12.2. Привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього рішення.

  12.3. Забезпечити супроводження діяльності всіх суб’єктів щодо виконання завдань та повноважень, встановлених цим рішенням, обов’язковою участю в роботі єдиної електронної бази даних ТС (малих архітектурних форм) в м. Києві.

  13. Встановити, що договори про сплату пайової участі, укладені до набрання чинності цим рішенням, є чинними до закінчення строку дії, зазначеного в таких договорах.

  У разі закінчення строку дії таких договорів протягом перехідного періоду, зазначеного в пункті 1 цього рішення, вони підлягають переоформленню у встановленому порядку.

  14. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради «Хрещатик».

  15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва, громадського харчування та послуг.
  Київський міський голова

  Л. Черновецький

  Подання:  перший заступник голови Київської

  міської державної адміністрації                                                О. Мазурчак


  депутат Київської міської ради                                                 Ю. Дмитрук

  ПОГОДЖЕНО:
  заступник голови Київської

  міської державної адміністрації                                                Р. Крамаренко


  начальник юридичного управління

  апарату виконавчого органу

  Київської міської ради (Київської

  міської державної адміністрації)                                                   А. Бабіч


  постійна комісія Київради

  з питань торгівлі, підприємництва,

  громадського харчування та послуг


  голова                                                                                            В. Сенчук


  секретар                                                                                        О. Овраменко  начальник управління

  правового забезпечення

  секретаріату Київської міської ради                                          О. Свербиус  постійна комісія Київради

  з питань промисловості, інноваційної

  та регуляторної політики


  голова                                                                                           І. Шовкун

  секретар                                                                                        М. Яковчук


  постійна комісія Київради з питань бюджету

  та соціально-економічного розвитку


  голова                                                                                            Р. Ярошенко

  секретар                                                                                        В. Шлапак


  Додаток N 2
  до Порядку визначення обсягів Пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва

  (в редакції рішення Київської міської ради від______ №______)


  Коефіцієнт функціонального використання (Кф)


  Функціональне призначення тимчасової споруди

  (малої архітектурної форми)

  Розмір коефіцієнта*

  Продаж друкованих засобів масової інформації (преси), якщо питома вага такої продукції складає понад 70 % загального товарообігу та за відсутності продажу алкогольних напоїв і підакцизних непродовольчих товарів

  0,10

  Соціальні магазини (магазини для пенсіонерів, інвалідів, інших соціально незахищених категорій населення, молочні кухні тощо); продаж хлібобулочних виробів, іграшок та товарів для дітей, книг, поліграфічної продукції та канцелярії, інших товарів широкого вжитку та непродовольчих товарів; надання населенню побутових послуг; громадські вбиральні; об’єкти сезонної торгівлі; відкриті майданчики для харчування біля закладів ресторанного господарства; комунальні підприємства

  0,50

  Продаж інших продовольчих товарів,  зоологічних товарів, квітів та садово-городнього інвентарю; бари, кафе, кафетерії (без продажу тютюнових виробів, пива, алкогольних чи слабоалкогольних напоїв); заклади швидкого харчування; інше функціональне призначення

  1,50

  Продаж тютюнових виробів, пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, шкіри та хутра, ювелірних прикрас; бари, кафе, кафетерії (з продажем тютюнових виробів, пива,  алкогольних чи слабоалкогольних напоїв)

  2,00

  ___________
  * У випадку змішаного функціонального використання тимчасової споруди (малої архітектурної форми) - наявність декількох коефіцієнтів функціональних використань, для розрахунку розміру Пайової участі використовується більший з коефіцієнтів.


  Заступник голови –

  секретар Київради                                                                                Г. Герега