Про організацію

Громадська організація «Асоціація підприємців м. Києва» була створена під назвою «Асоціація власників малого бізнесу та малих архітектурних форм» 19 листопада 2009 року. Організацію було перейменовано в 2012 році у зв’язку з розширенням сфери діяльності.

Читать полностью...
Нормативно-правова база

Акти Кабінета Міністрів

  Наші сторінки

  Цілі та задачі

  Основною метою створення Асоціації є: задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів своїх членів, а також сприяння об'єднанню зусиль громадян, громадських та інших організацій і об'єднань та окремих суб'єктів господарювання, що здійснюють  підприємницьку діяльність у м. Києві для врегулювання проблемних питань, що виникають у підприємців у зв'язку з недосконалістю нормативних актів України  та неможливості реалізації своїх основних законних прав через відсутність механізмів їх реалізації при здійсненні підприємницької діяльності.

  Асоціація діє на таких принципах:

  • законності;
  • компромісного вирішення питань із урахуванням інтересів всіх Членів Асоціації;
  • довіри і взаємодопомоги у відносинах між Членами Асоціації;
  • обов'язкового виконання рішень, які приймаються Зборами Асоціації;
  • самостійності й незалежності від державних структур.

  Основними завданнями (предметом) діяльності Асоціації є:

  • сприяння взаємодії підприємницьких, громадських та інших організацій і об'єднань та окремих суб'єктів господарювання, що здійснюють  підприємницьку діяльність у      м. Києві з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.
  • сприяння використанню кадрового, наукового та творчого потенціалу для розроблення шляхів по врегулюванню проблемних питань, що виникають у підприємців у зв'язку з недосконалістю нормативних актів України при здійсненні підприємницької діяльності в м. Києві.
  • сприяння пошуку дієвих шляхів, механізмів реалізації підприємцями своїх прав при здійсненні господарської діяльності.
  • розповсюдження інформації стосовно діяльності, якою займається Асоціація, через печатні та електронні ЗМІ, а також іншими законними шляхами, з метою інформування громадськості м. Києва та членів Асоціації.
  • проведення семінарів, круглих столів, інших заходів з підприємцями, членами Асоціації для вирішення актуальних проблемних питань.
  • збір та аналіз інформації про фактичний стан справ у сфері підприємництва міста Києва.
  • сприяння розробці пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність малого та середнього бізнесу м. Києва.
  • проведення разом з місцевими органами влади, громадськими організаціями, фондами, господарськими організаціями та іншими структурами практичної роботи по створенню нормальних умов щодо здійснення підприємницької діяльності на території міста Києва.