Про організацію

Громадська організація «Асоціація підприємців м. Києва» була створена під назвою «Асоціація власників малого бізнесу та малих архітектурних форм» 19 листопада 2009 року. Організацію було перейменовано в 2012 році у зв’язку з розширенням сфери діяльності.

Читать полностью...
Нормативно-правова база

Акти Кабінета Міністрів

  Наші сторінки

  Керівництво

  Вищим керівним органом Асоціації є Збори, де кожний член Асоціації має один голос. Саме Збори обирають Голову Правління, членів Правління Асоціації, Секретаря Асоціації та вносять зміни та доповнення до Статуту Асоціації.

  В період між Зборами керівництво поточною діяльністю Асоціації здійснює Правління.

  Правління Асоціації  займається адміністративною та інформаційною  поточною діяльністю та відповідає за матеріальну базу Асоціації. Саме Правління приймає до Асоціації нових членів а також визначає розмір, порядок та строк сплати вступних і членських внесків.

  Голова Правління виконує обов'язки головуючого на засіданнях Правління.

  є вищою посадовою особою Асоціації, діє від її імені та представляє її інтереси в державних органах (законодавчої і виконавчої влади), громадських організаціях, міжнародних організаціях. Він здійснює оперативне керівництво роботою Асоціації та контролює порядок його виконання у відповідності з розробленими та затвердженими Зборами та Правлінням програмами і планами;

  Голова Правління -  Єрмак Андрій Борисович

  (1971 р.н., вищу освіту здобув у Інституті міжнародних відносин при КНУ ім.Т.Г.Шевченко за спеціальністю «юрист-міжнародник». На даний момент – один із найбільш кваліфікованих юристів м.Києва, із двадцятилітнім стажем роботи за фахом) 

  Заступник Голови Правління - Гапоненко Вікторія Василівна

  Юристи Асоціації - Маєвський Сергій Васильович, Меренцов Руслан Іванович

  Ревізійна комісія проводить перевірки правильності та своєчасності ведення Організацією бухгалтерської звітності та звітує про результати перевірок перед Зборами Асоціації.

  Голова Ревізійної комісії -  Гапоненко Вікторія Василівна