Про організацію

Громадська організація «Асоціація підприємців м. Києва» була створена під назвою «Асоціація власників малого бізнесу та малих архітектурних форм» 19 листопада 2009 року. Організацію було перейменовано в 2012 році у зв’язку з розширенням сфери діяльності.

Читать полностью...
Нормативно-правова база

Акти Кабінета Міністрів

  Наші сторінки

  Рішення 746/746 про порядок розміщення ТС від 25.12.2014

  КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
  II сесія VII скликання

  РІШЕННЯ

  від 25 грудня 2014 року N 746/746

  Про особливості застосування Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві

  Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), "Про благоустрій населених пунктів", наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року N 244 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності" (Порядок N 244), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за N 1330/20068, з метою вирішення питань впорядкування розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства на території м. Києва Київська міська рада вирішила:

  1. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

  - до 15 лютого 2015 року затвердити зміни до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві (Розпорядження N 2251) (далі - Комплексна схема);

  - до 31 грудня 2015 року привести розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території міста виключно у відповідності до затвердженої в установленому порядку Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві після погодження постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

  - до 01 січня 2016 року забезпечити демонтаж тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території міста Києва (далі - ТС), розміщення яких не відповідає Комплексній схемі, затвердженій в установленому порядку.

  2. Встановити, що з моменту внесення в установленому порядку змін до Комплексної схеми ТС розміщуються на території міста Києва у порядку, встановленому наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року N 244 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності" (Порядок N 244), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за N 1330/20068.

  3. Встановити, що ТС, власники яких уклали договори щодо пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою відповідно до рішення Київської міської ради від 04 вересня 2014 року N 62/62 (Рішення N 62/62), у період з 24 вересня 2014 року до 31 січня 2015 року мають право на розміщення ТС до закінчення терміну дії договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою.

  4. Встановити, що з 01 лютого 2015 року розміщення ТС здійснюється в місцях, визначених Комплексною схемою, крім випадків, передбачених пунктом 3 цього рішення.

  5. Встановити, що у разі надходження заяв від кількох суб'єктів господарювання щодо одного місця розміщення ТС у Комплексній схемі проводиться конкурс щодо надання права на оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди.

  6. Затвердити Порядок проведення конкурсу щодо надання права на оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди, що додається.

  7. Для оформлення паспорта прив'язки ТС суб'єкту господарювання надається 60 календарних днів за умови сплати пайової участі у строки, визначені в договорі щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою.

  У разі, якщо право на оформлення паспорта прив'язки ТС суб'єктом господарювання не реалізовано протягом строку, зазначеного в цьому пункті, відповідне місце розміщення ТС в Комплексній схемі вважається вільним, на підставі чого комісія з питань розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства (далі - Комісія) має право надати право на оформлення паспорта прив'язки ТС іншому суб'єкту господарювання.

  8. Визначити, що паспорт прив'язки ТС оформлюється Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за умови:

  - отримання суб'єктом господарювання позитивного висновку про відповідність намірів щодо місця розміщення ТС у Комплексній схемі;

  - сплати суб'єктом господарювання пайової участі відповідно до договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою;

  - погодження з балансоутримувачем об'єкта благоустрою (території), на якому розміщується ТС;

  - погодження місця розміщення ТС з балансоутримувачами інженерних мереж у разі розміщення ТС в охоронних зонах інженерних мереж;

  - погодження з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві у разі розміщення ТС у межах червоних ліній доріг та вулиць і біля об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури.

  9. Визначити, що строк дії паспорта прив'язки ТС становить 5 років за умови належного виконання суб'єктом господарювання договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою.

  10. У разі зміни містобудівної ситуації, державних будівельних норм, зміни у розташуванні інженерних мереж, що унеможливлює розташування об'єкта у певному місці, суб'єкту господарювання пропонується альтернативне місце розміщення ТС (у разі його наявності). При цьому за згоди суб'єкта господарювання вносяться відповідні зміни до договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою та надається право на оформлення паспорта прив'язки ТС на таке альтернативне місце із відповідним коригуванням Комплексної схеми ТС за рішенням Комісії.

  11. Суб'єкти господарювання, які отримали паспорт прив'язки ТС, повинні здійснити заміну конструкції або оновити її відповідно до вимог паспорта прив'язки ТС.

  Недотримання вимог паспорта прив'язки ТС при її встановленні є підставою для анулювання паспорта прив'язки ТС.

  12. Встановити, що у 2015 році з метою зменшення фінансового навантаження на власників ТС та їх стимулювання до заміни конструкцій на нові застосовується стимулюючий коефіцієнт для сплати пайової участі на рівні 0,5, що вступає в дію з моменту заміни конструкції ТС та внесення відповідних змін до договору щодо сплати пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою.

  Строк дії стимулюючого коефіцієнту становить два роки.

  13. Встановити, що в межах адміністративного району міста Києва кількість об'єктів сезонної торгівлі не може перевищувати 30 % від визначеної у Комплексній схемі кількості місць розміщення ТС.

  14. Внести до рішення Київської міської ради від 4 вересня 2014 року N 62/62 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року N 56/5443 "Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради" (Рішення N 62/62) такі зміни:

  14.1. Пункт 4 рішення викласти у такій редакції:

  "4. Встановити, що Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укладає в установленому порядку договори щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою:

  4.1. З суб'єктами господарювання (власниками тимчасових споруд):

  4.1.1. За умови наявності тимчасової споруди в матеріалах єдиної цифрової топографічної основи території міста Києва (станом на квітень 2013 року).

  Укладення таких договорів здійснюється до 31.01.2015.

  4.1.2. При оформленні паспорта прив'язки тимчасової споруди відповідно до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у місті Києві (Розпорядження N 2251).

  4.2. З суб'єктами господарювання (власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі) відповідно до затвердженої у встановленому порядку схеми розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі.

  4.3. З суб'єктами господарювання (власниками (користувачами) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства).".

  14.2. Доповнити рішення новим пунктом 5 такого змісту:

  "5. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) подовжувати дію договорів щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою, укладених відповідно до умов пп. 4.1.1 пп. 4.1 пункту 4 цього рішення, на строк до 6 місяців, з кінцевим строком дії таких договорів не пізніше 31.12.2015.".

  У зв'язку з цим пункти 5 - 14 рішення вважати відповідно пунктами 6 - 15.

  14.3. Пункт 9 рішення викласти у такій редакції:

  "9. Визначити, що тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюють продаж товарів (надання послуг) з 6-ї години до 23-ї години (крім тимчасових споруд з функціональним призначенням продаж друкованих ЗМІ, продуктів харчування, квітів, непродовольчих груп товарів, заклади швидкого харчування, громадські вбиральні, шиномонтаж, туристичні інформаційні центри).".

  15. Внести до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об'єктів благоустрою міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 лютого 2011 року N 56/5443 (Порядок N 56/5443) (в редакції рішення Київської міської ради від 04 вересня 2014 року N 62/62 (Рішення N 62/62)), такі зміни:

  15.1. Пункт 2.9 викласти у новій редакції:

  "2.9. За наявності всіх документів, передбачених пунктом 2.6 цього Порядку, а для засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі також за умови відповідності схемі розміщення та порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та погодженням Департаменту і Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджених в установленому порядку, Департамент протягом чотирьох робочих днів:

  - здійснює геопросторове визначення місця розташування ТС, майданчика для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства;

  - перевіряє місце розташування ТС, майданчика для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства на наявність заборон та обмежень;

  - перевіряє функціональне призначення (спеціалізацію) ТС;

  - перевіряє наявність скарг від громадян щодо розміщення або функціонування ТС, майданчика для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства (у разі наявності такої інформації у Департаменті);

  - передає надані суб'єктом господарювання заяву та документи до відповідної районної в місті Києві державної адміністрації, а щодо майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства - до Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) через портал Містобудівного кадастру міста Києва для отримання протягом чотирьох робочих днів аргументованих пропозицій щодо розміщення ТС та майданчика для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного господарства.

  Районна в місті Києві державна адміністрація протягом чотирьох робочих днів:

  - встановлює відповідність заявленого місця розташування ТС фактичному;

  - перевіряє наявність факту неправомірного повторного встановлення (раніше демонтована ТС) після фіксації в матеріалах єдиної цифрової топографічної основи території міста Києва (станом на квітень 2013 року);

  - перевіряє наявність скарг від громадян щодо розміщення або функціонування ТС.

  За результатами опрацювання районна в місті Києві державна адміністрація надає до Департаменту через портал Містобудівного кадастру міста Києва аргументовані пропозиції стосовно укладання договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою або відмови в його укладанні.

  У разі якщо районна в місті Києві державна адміністрація протягом чотирьох робочих днів не надала аргументованих пропозицій щодо розміщення ТС, застосовується принцип мовчазної згоди, тобто вважається, що районна в місті Києві державна адміністрація погодила укладання договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою. Принцип мовчазної згоди не застосовується, якщо має місце депутатський запит або звернення стосовно порушень до моменту розгляду такого депутатського запиту по суті.

  Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом чотирьох робочих днів:

  - перевіряє функціональне призначення (спеціалізацію) майданчика для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства;

  - перевіряє наявність скарг від громадян щодо розміщення або функціонування майданчика для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства;

  - надає за результатами опрацювання до Департаменту через портал Містобудівного кадастру міста Києва аргументовані пропозиції стосовно укладання договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою або відмови в укладанні договору щодо майданчика для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства.

  У разі якщо Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом чотирьох робочих днів не надав аргументованих пропозицій щодо розміщення майданчика для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного господарства, застосовується принцип мовчазної згоди, тобто вважається, що Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) погодив укладання договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою.

  У разі необґрунтованості пропозицій районної в місті Києві державної адміністрації Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) стосовно відмови в укладанні договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою Департамент передає заяву та додані до неї документи на розгляд Комісії для розгляду справи по суті. При цьому строки розгляду заяви продовжуються на строк, необхідний для розгляду Комісією.

  Договір щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою укладається із суб'єктами господарювання у разі:

  - позитивних результатів розгляду документів, зазначених у пункті 2.6 цього Порядку;

  - визначення відповідності намірів щодо місця розташування ТС у Комплексній схемі відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 N 244 (Порядок N 244), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за N 1330/20068;

  - визначення суб'єкта господарювання переможцем інвестиційного конкурсу за його результатами та з яким укладено інвестиційний договір (у разі відповідності вимогам законодавчих актів України, державним будівельним нормам та стандартам).".

  15.2. Пункт 2.11 після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

  "наявність обґрунтованих скарг громадян на функціонування або розміщення майданчика для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного господарства.".

  15.3. Пункт 2.15 викласти в новій редакції:

  "2.15. Строк дії договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою, укладений з власниками ТС до 31.01.2015, становить 6 місяців та може бути подовженим на той самий строк, але з кінцевим терміном дії таких договорів не пізніше 31.12.2015.

  Пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою сплачується в повній сумі єдиним платежем.".

  15.4. Пункт 2.16 викласти в новій редакції:

  "2.16. У разі визначення відповідності намірів щодо місця розташування ТС у Комплексній схемі строк дії договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою становить п'ять років. При цьому пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою сплачується щорічними, піврічними або квартальними платежами.".

  15.5. Пункт 2.17 викласти в новій редакції:

  "2.17. У разі визначення суб'єкта господарювання переможцем інвестиційного конкурсу за його результатами та з яким укладено інвестиційний договір, строк дії договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою відповідає строку дії інвестиційного договору, але не більше п'яти років. При цьому пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою сплачується щорічними, піврічними або квартальними платежами.".

  15.6. Пункт 4.1 викласти у такій редакції:

  "4.1. Розмір пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою при встановленні (розміщенні) ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства розраховується за такою формулою:

  В = П * Рв * Кз * Кф * Кст,

  де

  В - розмір пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою при встановленні (розміщенні) ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства за рік;

  П - загальна площа ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства (м2);

  Рв - розрахункова вартість одного квадратного метра земельної ділянки (385,80 грн/м2);

  Кз - зональний коефіцієнт, визначений згідно з додатком 2 до цього Порядку;

  Кф - коефіцієнт функціонального використання - розмір пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою з 1 кв. м загальної площі ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства відповідного функціонального використання, визначений згідно з таблицею додатка 3 до цього Порядку;

  Кст - стимулюючий коефіцієнт, визначений згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який подається Департаментом за погодженням Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) то постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.".

  15.7. Пункт 5.5 викласти в такій редакції:

  "5.5. Для ТС, які розміщувались не менше 5 років на території міста Києва відповідно до оформлених документів, власники яких є інвалідами або особами, які мають на утриманні дітей-інвалідів, розмір пайової участі, розрахований відповідно до пункту 4.1 цього Порядку, помножується на коефіцієнт 0,1 у разі подання підтверджуючих документів. Умови, наведені в цьому пункті, можуть застосовувати відносно не більше двох ТС, які належать одному власнику.".

  15.8. Після пункту 5.7 Порядку доповнити новим пунктом 5.8 такого змісту:

  "5.8. У разі сплати суб'єктом господарювання пайової участі відповідно до пунктів 2.16 та 2.17 щорічним платежем застосовується коефіцієнт 0,8, а піврічним платежем - 0,9.".

  15.9. Додаток 3 до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об'єктів благоустрою міста Києва викласти у такій редакції:

  Коефіцієнт функціонального використання (Кф)

  Функціональне використання тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі

  Кф

  1. Продаж продукції друкованих ЗМІ. Продаж друкованих засобів масової інформації (преси) (>70 % площі вітрини)

  0,5

  2. Продаж продуктів та товарів широкого вжитку

   

  Продовольчих та непродовольчих товарів; іграшок та товарів для дітей, книг, зоологічних товарів, квітів та садово-городнього інвентарю; поліграфічної продукції та канцелярії, інших товарів широкого вжитку та непродовольчих товарів; бари, кафе, кафетерії (без продажу тютюнових виробів, алкогольних чи слабоалкогольних напоїв)

  1,3

  3. Реалізація питної води

  0,5

  4. Заклади швидкого харчування

  1,5

  5. Громадські вбиральні

  0,1

  6. Шиномонтаж

  1

  7. Продаж тютюнових та алкогольних виробів. Продаж тютюнових виробів, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, шкіри та хутра, ювелірних прикрас; бари, кафе, кафетерії (з продажем тютюнових виробів, алкогольних чи слабоалкогольних напоїв)

  2

  8. Продаж пива

  1,6

  9. Надання населенню побутових послуг (крім перукарських)

  0,5

  10. Пункти приймання вторинної сировини

  0,1

  11. Туристичні інформаційні центри (продаж виключно товарів туристичного напрямку)

  0,1

  12. Продаж хлібобулочних та молочних виробів

  0,5

  13. Інше функціональне використання

  1,5

  14. Засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі (без продажу тютюнових виробів, пива, алкогольних чи слабоалкогольних напоїв)

  1

  15. Об'єкти сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі (без продажу тютюнових виробів, пива, алкогольних чи слабоалкогольних напоїв)

  1

  16. Майданчики для харчування біля закладів ресторанного господарства

  1,3

  16. Пункт 3 рішення Київської міської ради від 05 квітня 2012 року N 384/7721 "Про розробку Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві" виключити.

  17. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) у двомісячний строк привести власні акти у відповідність до цього рішення.

  18. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

  19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, постійну комісію Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

   

  Київський міський голова

  В. Кличко

   

  Додаток
  до рішення Київської міської ради
  25.12.2014 N 746/746

  ПОРЯДОК
  проведення конкурсу щодо надання права на оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди

  1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу щодо надання права на оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди.

  2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

  - об'єкти конкурсу - місця розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві (далі - ТС) або група місць розміщення ТС;

  - заявник - власник ТС, який в установленому порядку подав заяву та документи для участі в конкурсі;

  - робочий орган - Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

  3. Принципами визначення суб'єкта господарювання на конкурсних засадах є:

  - соціальна справедливість;

  - покращення якості надання послуг та товарів;

  - створення конкурентного середовища;

  - врахування думки громадськості при розміщенні ТС.

  4. Комісія з питань розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства (далі - Комісія) на засіданні формує графік та список місць розміщення ТС, затверджених Комплексною схемою розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві (Розпорядження N 2251) (далі - Комплексна схема).

  5. Список місць розміщення ТС Комісія формує за територіальною ознакою.

  6. Робочий орган публікує в офіційному друкованому засобі масової інформації Київської міської ради - газеті "Хрещатик" та на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації (єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва), не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу, оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити таку інформацію:

  1) найменування робочого органу;

  2) унікальний ідентифікаційний номер та основні характеристики кожного об'єкта конкурсу в конкурсній схемі;

  3) умови конкурсу;

  4) порядок одержання необхідної інформації про об'єкт конкурсу;

  5) кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі (строк подання учасниками заяв на участь у конкурсі не може бути меншим ніж 20 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу);

  6) місце, дата та час початку проведення засідання Комісії;

  7) телефон для довідок, електронна адреса або адреса веб-сайту з питань проведення конкурсу.

  7. Для участі у конкурсі заявник подає на кожний об'єкт конкурсу окремо заяву за формою, розміщеною на сайті Містобудівного кадастру м. Києва (mkk.kga.gov.ua), та дозвільні документи, які надавали право на розміщення ТС протягом попередніх періодів (у разі наявності).

  Заявник одночасно може подати заяви та відповідні документи для участі у конкурсах на кілька об'єктів конкурсу та визначає пріоритетний об'єкт конкурсу.

  8. Робочий орган перевіряє комплектність поданих документів.

  Документи, які надійшли після встановленого в оголошенні про проведення конкурсу строку, не розглядаються.

  9. Після завершення строку подачі заявниками документів робочий орган протягом десяти календарних днів опрацьовує їх та подає на розгляд Комісії.

  10. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, перевіряється робочим органом.

  У разі виявлення недостовірних відомостей у поданих документах заявник не допускається до участі у конкурсі.

  Про виявлення недостовірних відомостей заявнику повідомляють через сайт Містобудівного кадастру м. Києва не пізніше ніж за п'ять днів до дати проведення конкурсу.

  11. Робочий орган забезпечує публічний доступ до усіх поданих документів на порталі Містобудівного кадастру м. Києва.

  12. Фіксування засідання Комісії здійснюється за допомогою звукозаписувального технічного засобу. Аудіоматеріали засідання зберігаються в робочому органі протягом усього строку дії укладеного за результатами конкурсу договору щодо пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою.

  13. Під час проведення конкурсу запрошуються всі заявники, що беруть участь у конкурсі, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції. Заявникам надається право на обґрунтування поданих документів. Під час проведення конкурсу додаткові пропозиції від заявників не приймаються.

  14. Процедура визначення переможця проводиться поетапно.

  15. На першому етапі:

  - учасники подають заяву за формою, розміщеною на сайті Містобудівного кадастру м. Києва (mkk.kga.gov.ua), та дозвільні документи, які надавали право на розміщення ТС протягом попередніх періодів (у разі наявності), на ТС, які розміщені у найближчих до запропонованого об'єкта конкурсу місцях, на відстані не більш ніж 500 метрів;

  - Комісія оцінює подані заяви та документи з застосуванням бальної системи, зазначеної у додатку до цього Порядку.

  При розгляді Комісією кількох заяв та доданих до них документів, поданих на одне і те саме місце розміщення ТС, переможцем визнається претендент, який отримав 50 включно та більше балів. Решта поданих документів відхиляється.

  У разі отримання кількома учасниками 50 включно та більше балів переможцем визнається учасник, який набрав найбільшу кількість балів.

  16. Основними критеріями визначення Комісією переможця конкурсу є:

  - наявність дозвільних документів за попередній період на розміщення тимчасової споруди, в тому числі, договорів щодо пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою;

  - відсутність заборгованість суб'єкта господарювання за договором(ами) щодо пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою;

  - участь суб'єкта господарювання в конкурсах щодо благоустрою прилеглої до ТС території;

  - підтримка мешканцями розміщення ТС з відповідним функціональним призначенням;

  - відсутність скарг мешканців на розміщення або функціонування ТС суб'єкта господарювання (підтверджена документально);

  - відсутність адміністративних правопорушень, пов'язаних з розміщенням або функціонування ТС суб'єкта господарювання;

  - відсутність порушень вимог будівельних, санітарно-гігієнічних, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання території, охорони історико-культурної спадщини.

  Кількість балів по кожному критерію визначається відповідно до додатка до цього Порядку.

  17. Другий етап проводиться, якщо серед претендентів, які подали заяви та додані до них документи на одне і те саме місце, жоден з претендентів не набрав 50 включно і більше балів.

  Визначення переможця відбувається на конкурсних засадах за принципом зростання ціни від розрахованої у договорі щодо пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою.

  18. Результати засідання комісії оформляються протоколом. Протокол Комісії повинен містити інформацію про:

  дату, час та місце проведення засідання Комісії;

  прізвища, імена та по батькові членів Комісії, які присутні на засіданні;

  номери та назви об'єктів конкурсу;

  найменування заявників;

  результати голосування членів Комісії та результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій заявників;

  рішення Комісії про визначення переможця конкурсу;

  рішення про недопущення заявника до участі в конкурсі, якщо воно мало місце.

  19. Право на оформлення Паспорта прив'язки суб'єктом господарювання виникає у разі визначення його переможцем конкурсу.

   

  Київський міський голова

  В. Кличко

   

  Додаток
  до Порядку проведення конкурсу щодо надання права на оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди

  Група критеріїв

  Тип критерію

  Кількість балів

  Фактичне розміщення ТС

  1. ТС встановлена більше 10 років тому

  +20

  2. ТС встановлена 7 - 10 років включно

  +10

  3. ТС встановлена 5 - 6 років

  +7

  2. ТС встановлена 3 - 4 роки

  +5

  Бали нараховуються за умови розміщення тимчасової споруди на правових підставах, які діяли на той час

  Оформлення права користування земельною ділянкою

  1. Укладання договору оренди земельної ділянки (за кожний рік діючого договору(-ів)

  +7

  2. Сплата орендної плати за користування земельною ділянкою після закінчення терміну дії договору оренди землі (що підтверджується даними податкової служби)

  +5
  за кожний рік

  2. Сплата земельного податку після закінчення терміну дії договору оренди землі (що підтверджується даними податкової служби)

  +3
  за кожний рік

  Наявність паспорта прив'язки ТС

  1. Паспорт отримано більше 10 років тому

  +20

  2. Паспорт отримано 7 - 10 років тому включно

  +10

  3. Паспорт отримано 4 - 6 років тому

  +7

  Укладання договорів пайової участі за попередні періоди

  1. Укладено та виконано договір про сплату пайової участі за 2013 рік

  +7

  2. Укладено та виконано договір про сплату пайової участі за 2012 рік

  +7

  3. Укладено та виконано договір про сплату пайової участі за 2011 рік

  +7

  4. Укладено та виконано договір про сплату пайової участі за 2011 рік (продовження)

  +7

  Укладення договору пайової участі у 2014 році

  Укладено договір пайової участі та сплачено 100 % суми

  +30

  Укладення договору пайової участі у 2015 році*

  Укладено договір пайової участі та сплачено 100 % суми

  +10

  Участь в конкурсах району (щодо благоустрою території)
  (за останні 2 роки)

  1. Перше місце

  +5

  2. Друге місце

  +3

  3. Трете місце

  +2

  4. Почесна грамота або інша відзнака

  +1

  Підтримка мешканців

  Збір підписів мешканців (з обов'язковим зазначенням контактного телефону), за кожні 50 підписів

  +1

  Наявність заборгованості за договором пайової участі

  1. До 25 % від суми договору

  -2

  2. Від 25 % до 50 % від суми договору

  -5

  3. Понад 50 % від суми договору

  -10

  Адміністративне правопорушення

  Наявність протоколів про адміністративне правопорушення щодо розміщення та функціонування ТС (за період з 01.01.2012 до 31.12.2013.), за кожний протокол

  -2

  Порушення встановлення ТС

  Встановлення ТС без чинної на той момент документації

  -10

  Порушення розміщення ТС

  1. Розміщення ТС на відстані менше 20 м від входу-виходу з метро

  -7

  2. Розміщення ТС на відстані менше 20 м від зупинки громадського транспорту

  -5

  3. Розміщення ТС на відстані менше 20 м від перехрестя

  -5

  4. Розміщення ТС на відстані менше 5 м від крайки проїзної частини

  -5

  Скарги мешканців протягом останніх трьох років

  1. Наявність скарг мешканців (отриманих до 01.08.2014), за кожні 2 обґрунтовані скарги

  -1

  2. Продаж алкоголю та тютюну неповнолітнім, за кожний факт продажу

  -10

  Достовірність наданих документів

  Надання недостовірних відомостей, підроблених документів

  -30

  Віддаленість розміщення ТС від місця в КС

  1. Розміщення ТС на відстані менше 200 м

  0

  2. Розміщення ТС на відстані більше 200 м (за кожні 100 м)

  -5


  * - у разі подачі заяви стосовно укладання договору щодо пайової участі у 2014 році, а укладання договору щодо пайової участі у 2015 році нараховується +30 балів.

   

  Київський міський голова

  В. Кличко