Про організацію

Громадська організація «Асоціація підприємців м. Києва» була створена під назвою «Асоціація власників малого бізнесу та малих архітектурних форм» 19 листопада 2009 року. Організацію було перейменовано в 2012 році у зв’язку з розширенням сфери діяльності.

Читать полностью...
Нормативно-правова база

Акти Кабінета Міністрів

  Наші сторінки

  Членство

  Членство в Асоціації є індивідуальним та колективним. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, які досягли 18 років та беруть участь у виконанні статутних завдань, визнають та виконують вимоги статуту.


  Членство надається особам, які досягли 18 років та беруть участь у виконанні статутних завдань, визнають та виконують вимоги статуту і сплачують членські внески.


  Члени Асоціації мають право:


  • виступати прихильниками статутних завдань Асоціації;
  • відвідувати, виступати та голосувати на чергових та позачергових Зборах в порядку передбаченому Статутом;
  • бути обраними в керівні органи Асоціації в порядку передбаченому Статутом;
  • отримувати інформацію по всіх питаннях діяльності Асоціації;
  • отримувати офіційні друковані засоби масової інформації Асоціації;
  • брати участь у розробці проектів та програм Асоціації;
  • вносити на розгляд керівних органів Асоціації пропозиції, брати особисту участь в обговоренні таких пропозицій, звертатись до керівних органів Асоціації із заявами та клопотаннями;
  • за призначенням керівного органу або шляхом обрання входити до різних комісій та груп стосовно питань, що знаходяться в полі діяльності Асоціації;
  • за дорученням керівних органів Асоціації представляти останню в різних заходах, нарадах, виступати на них з доповідями, повідомленнями.

  Члени Асоціації зобов’язані:


  • своєчасно та добросовісно виконувати доручення керівних органів Асоціації, виявляти ініціативу у вирішенні питань, які випливають із статутних мети та завдань Асоціації;
  • своєчасно сплачувати вступні та членські внески;
  • сприяти здійсненню різних заходів Асоціації.


  Колективними членами Асоціації можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, в тому числі громадські організації, зареєстровані в установленому законодавством порядку, що визнають мету завдання та Статут Асоціації, сприяють їх реалізації, підтримують Асоціацію матеріально (сплачують членські внески) та своєю участю у її діяльності.

  Колективні члени Асоціації реалізують свої права та обов’язки через своїх представників.

  Колективні члени Асоціації самостійно визначають свого представника, про що надають письмову заяву Голові Правління Асоціації.

  Прийом членів Асоціації здійснюється Правлінням Асоціації після сплати вступного внеску на підставі письмової заяви. Асоціація є вільною до вступу (виходу) на добровільних засадах.

  Членство в Асоціації підтверджується членським квитком встановленого зразка, затвердженого Правлінням Асоціації.

  Кожний член Асоціації має право у будь-який час вийти з Асоціації, письмово попередивши про це Правління Асоціації не пізніше, ніж за місяць до фактичної дати виходу з Асоціації.

  Майно та кошти, передані членом за час членства в Асоціації в якості вступних, членських внесків до Асоціації, у випадку виходу члена з Асоціації не повертаються.

  Член Асоціації, стосовно якого не спростовано документально підтверджених свідчень, що він систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов'язки за цим Статутом, або перешкоджає своїми діями досягненню мети Асоціації, або в інших випадках, може бути виключений з Асоціації за рішенням Правління на умовах та у порядку, передбаченому цим Статутом.

  При вирішенні питання про виключення члена з Асоціації останній участі у голосуванні не бере.