Про організацію

Громадська організація «Асоціація підприємців м. Києва» була створена під назвою «Асоціація власників малого бізнесу та малих архітектурних форм» 19 листопада 2009 року. Організацію було перейменовано в 2012 році у зв’язку з розширенням сфери діяльності.

Читать полностью...
Нормативно-правова база

Акти Кабінета Міністрів

  Наші сторінки

  Новий порядок розміщення МАФ: недосконалий та нездійсненний

  04.02.2011 р. в газеті "Хрещатик" (випуск №16 (887) було опубліковано Рішення Київської міської ради "Про деякі питання організаційної єдності з видачі ордерів на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм)" від 28 жовтня 2010р. №176/4988


  Дане Рішення повинно було б врегулювати спірні та проблемні питання, які виникають у підприємців у сфері розміщення малих архітектурних форм у м.Києві. Однак, провівши юридичний аналіз даного рішення, можна впевнено сказати, що воно не вирішить проблеми підприємців. В цьому рішенні є багато суперечностей, колізій та порушеннь чинного законодавства України.


  Наведемо декілька прикладів.

  По-перше:

  Пунктом 5 Рішення, Єдиним оператором з розміщення ТС призначено комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) КІА.

  Пунктом 2.14 Положення передбачена участь "Єдиного оператора" з розміщення ТС - суб’єкта, визначеного рішенням Київської міської ради та уповноваженого здійснювати встановлені цим положенням дії щодо підготовки документів для отримання Ордера на розміщення ТС.

  Існування інституту "Єдиного оператора" створює монопольне становище для цього суб’єкта  сфері підготовки документів, що прямо суперечить нормам ст. 15,16, 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", пункту 7 Постанови КМУ від 26 серпня 2009р. №982 "Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності".


  По-друге:

  У пункті 2.10 Положення зазначено: "видача дозволів, ордерів, висновків, погоджень та інших вихідних даних для розміщення, погодженя, продовження розміщення ТС, що надаються Головним управлінням містобудування, проводиться за умови відповідності Комплексній схемі розміщення розміщення ТС".

  Більшість документів, які надаються Головним управлінням містобудування та архітектури власникам ТС, повинні відповідати Комплексній схемі.

  На сьогоднішній день така схема не розроблена і не затверджена.

  Без розроблення та затвердження Комплексної схеми Головне управління містобудування та архітектури взагалі не має права видавати дозвільні документи власникам тимчасових споруд, які хочуть розмістити МАФ на території міста.

  А якщо такі документи будуть видаватися, то вони апріорі будуть недійсними, оскільки не будуть відповідати нормам Положення, що у подальшому призведе до порушення законних прав та інтересів власників ТС, які будуть мати ці дозволи.


  По-третє:

  Пунктом 9 Положення передбачено, що демонтаж, перевезення, зберігання самовільно встановлених тимчасових споруд, власники яких ухиляються від демонтажу або власники яких невідомі, здійснюється Головним управлінням контролю за благоустроєм та підпорядкованими йому організаціями.

  Дана норма суперечить принципам, викладеним у ст.41 Конституції України, згідно яких кожен має право володіти, користуватися та распоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

  Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власноті. Право приватної власноті є непорушним. Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.


  Таким чином, при прийнятті Рішення було не лише порушено норми Цивільного Кодексу України, Закону Країни "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", норми Закону України "Про захист економічної конкуренції", норми Постанови Кабінету Міністрів "Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для проведення господарської діяльності", а також норми Конституції України.